Lay Up

Lay-up services & Shore-based support at Kuala Sg Johor

Lay-up Services Carried Out At Kuala Sg Johor, Johor

  • Period: Year 2009 Till Current
  • Client’s Name: Zodiac Maritime, Gagasan, GMV, Icon Offshore
  • Vessel’s Name : Budi Mesra, Budi Mesra 2, Budi Ikhlas, Gagasan Pahang, Omni Perkasa, Tg Pinang 3, Tg Puteri 2, Tg Biru 2